მარკეტინგული კვლევების კომპანიამ FDF Group-მა საინტერესო კვლევა ჩაატარა - თემაზე „რა სურთ ქალებსა და მამაკაცებს ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე“. უცნაურია, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ის რასაც გოგონა 25 წლის ასაკში განიცდის, მამაკაცებს მოთხოვნილება მხოლოდ 35 წლის ასაკში უჩნდებათ.

20-25 წელი

ქალი

კომფორტული უბანი საცხოვრებლად;

ჰობი;

სოციალური სტატუსი;

საზოგადოების სტაბილურობა;

გვერდით სიმპატიური მამაკაცი.

მამაკაცი

გემრიელი საჭმელი;

ლამაზი გოგონა და ინტიმური ცხოვრება;

სამსახურში შემოქმედებითი რეალიზაციის შესაძლებლობა

საინტერესო თავგადასავლები

25-35 წელი

ქალი

ოჯახის შექმნა და შვილების გაჩენა;

სახლის მოწყობა;

სოციალური სტატუსი;

თავისუფალი დროს;

მამაკაცი, რომელთანაც თავს კომფორტულად გრძნობს

სასიამოვნო და სერიოზული ცხოვრების მეგზური.

მამაკაცი

საზოგადოების ზედა ფენაში მოხვედრის შესაძლებლობა

სოციალური სტატუსი;

შვილების დაბადება და ჰარმონია ოჯახში;

35-45 წელი

ქალი

სოციალური სტატუსი - საზოგადოებასა და ოჯახში;

მეუღლესთან სტაბილურობა და ურთიერთგაგება;

შვილების კეთილდღეობა.

მამაკაცი

კომფორტული უბანი საცხოვრებლად;

გემრიელი საჭმელი;

სამსახურში შემოქმედებითი რეალიზაციის შესაძლებლობა;

ურთიერთგაგება მეუღლესთან;

შვილების განათლების ხარისხი.

45+ წელი

ქალი

ინტერესი პოლიტიკური მოვლენების მიმართ;

დამოუკიდებლობა;

კომფორტული საცხოვრებელი ადგილი,

ბევრი ტანსაცმელი და საუკეთესო გარემოცვა;

შვილების კეთილდღეობა;

სტაბილურობა ოჯახში.

მამაკაცი

სოციალური სტატუსი;

შემოქმედებითი სამუშაო;

ოჯახის სტაბილურობა;

შვილების წარმატება.