მითი N1 - დეპრესია მხოლოდ დარდს იწვევს

სინამდვილეში, დეპრესიას უმრავი სხვა შეგრძნება და ფიზიკური სიმპტომი ახასიათებს.

მითი N2 - შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებს, ხმები ესმით

არა, შიზოფრენიით დავაადებულ ადამიანებს, ყოველთვის არ ესმით ხმებს.

მითი N3 - კვებითი დარღვევები უაზრობაა

კვებითი აშლილობა რეალობაა, რომელიც უყურადღებობის შემთხვევაში, ტრაგიკული შემთხვევებით სრულდება. ამიტომ აუცილებელია მისი რეალური შეფასება.

მითი N3 - აუტისტური სპექტრი მხოლოდ ბიჭებს ახასიათებთ

სიმართლე ისაა, რომ აუტისტური სპექტრის დიაგონისტიკა ქალებსა და გოგონებში უკიდურესად გართულდებულია, რადგან ისინი ადრეულ ასაკში სწავლობენ სიმპტომების შენიღბვას.

მითი N4 - დეპრესიით დაავადებული ყველა ადამიანი სუიციდისკენაა მიდრეკილი

არა, ეს არის უდიდესი ტყუილი. ეს ორი ტერმინი, „დეპრესია“ და „სუიციდი“ ერთმანეთისგან მკაფიოდ გამიჯნულია.

მითი N5 - შიზოფრენიით დაავადებული ყველა ადამიანი საშიშია

სინამდვილეში, ფსიქიკური დაავადებების მქონე ადამიანები, შიზოფრენიის ჩათვლით, უფრო მეტად აღიქვამენ საკუთარ თავს მსხვერპლის როლში, ვიდრე დამნაშავის. ამიტომ, არასწორია ფსიქიკური დარღვევის მქონე ადამიანების ასოციაცია „საშიშ“ ადამიანთან.

უფრო მეტიც, ალბათ, ეს მითია მიზეზი იმისა, რომ ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი, მალავს საკუთარ მდგომარეობას და არ მიმართავს სპეციალისტებს.

გახსოვდეთ, რომ ზრდასთან ერთად, ცხოვრება სულ უფრო და უფრო რთული ხდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ უბედურებით იქნება სავსე. ფსიქიკური პრობლემები ნორმალურია - ყველა ადამიანი განსხვავებულად რეაგირებს ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენებზე. დახმარების დროული აღმოჩენის შემთხვევაში, არ არსებობს პრობლემა, რომელიც არ მოგვარდება.