გთავაზობთ ტესტს, რომელიც სიტყვების ფსიქოლოგიაზეა დაფუძნებული. მოცემულია სიტყვების წყვილები, საიდანაც ერთი სიტყვა უნდა აირჩიოთ: