ტესტები ორიენტირებულია ყურადღების კონცენტრაციაზე, რომელიც ზიანდება ტვინის ფიზიოლოგიური ცვლილებების შედეგად ალცჰეიმერის დაავადების დროს.

1. მოძებნეთ C კურსორის დახმარების გარეშე

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2. თუ იპოვნეთ C, მოძებნეთ 6

99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
69999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999

3. ახლა მოძებნეთ N. ეს ცოტათი უფრო რთულია

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

თუ თითოეული ტესტის შესრულებაზე ჩაეტევით 30 წამში, მაშინ ალცჰეიმერის დაავადება არ გემუქრებათ (ყოველი შემთხვევისთვის უახლოეს დროში) და თქვენი ტვინი საკმარისად კარგად მუშაობს.