გთავაზობთ ტესტს, რომლის საშუალებითაც მხატვრობაში საკუთარ ცოდნას შეამოწმებთ.