გთავაზობთ ტესტს, რომელიც ფერების ფსიქოლოგიაზეა დაფუძნებული და ავლენს, თუ როგორ აღგიქვამენ, რას ფიქრობენ ადამიანები სინამდვილეში თქვენ შესახებ.