უპასუხეთ კითხვებს და გაიგეთ, ვინ იქნებოდით შუა საუკუნეებში რომ დაბადებულიყავით: