გთავაზობთ ტესტს - გავიგოთ, წელიწადის რომელ დროს ჰგავხართ ყველაზე მეტად?