გოგონა, რომელიც წლების წინ საზოგადოებამ გაიცნო მუდმივად ჭარბი წონის პრობლემებით იტანჯებოდა.

ერთი კვირის წინ ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულ ფოტოზე სასწაულად გამხდარი ადელი ფანებმა პირველად ნახეს. ცმნობილმა მომღერალმა 22 კი­ლოგ­რა­მის დაკ­ლე­ბა შეძ­ლო. იმის­თვის, რომ ამ შე­დე­გის­თვის მი­ეღ­წია, მას დი­ე­ტა და ვარ­ჯი­ში კომ­ბი­ნი­რე­ბუ­ლად დას­ჭირ­და.

ადელ­მა წო­ნა­ში სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტით და­იკ­ლო, რო­მე­ლიც ინ­გლი­სელ­მა ნუტ­რი­ცი­ო­ლო­გებ­მა, აი­დან გო­გინსმა და გლენ მა­ტენ­მა შე­ი­მუ­შა­ვეს და 2016 წელს თა­ვი­ან­თი რე­ცეპ­ტე­ბის წიგნ­ში შე­ი­ტა­ნეს.

დი­ე­ტა კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლია სირ­ტუ­ი­ნებ­ზე, იმ პრო­ტე­ი­ნებ­ზე, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნიზ­მის ჯან­მრთე­ლო­ბას და ჯან­საღ მე­ტა­ბო­ლიზმს გა­ნა­პი­რო­ბებს.

სირ­ტუ­ინს შე­ი­ცავს ისე­თი საკ­ვე­ბი, რო­გო­რე­ბი­ცაა - ქე­ი­ლი (ხუ­ჭუ­ჭა კომ­ბოს­ტო), უმ­წი­ფა­რი ზე­თის­ხი­ლის­გან მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ზეთი, წი­წი­ბუ­რა, არ­გუ­ლა, მატ­ჩა, მოც­ვი. დი­ე­ტუ­რი მე­ნიუ ასე­ვე შე­ი­ცავს წი­თელ ღვი­ნოს, ყა­ვას და შავ შო­კო­ლადს.

გლენ მე­თე­ნის თქმით, ზე­მო­თჩა­მოთ­ვლილ საკ­ვებს თუ მი­ირ­თმევთ, ერთ კვი­რა­ში 3 კგ-ს და­იკ­ლებთ.

თავ­და­პირ­ვე­ლად, ერთი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში საკ­ვე­ბი მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით უნდა მი­ირ­თვათ, ერთი კვი­რის ულუ­ფე­ბი უმ­ნიშ­ვნე­ლოდ უნდა გა­ზარ­დოთ, ხოლო შემ­დეგ მი­ირ­თვათ იმ­დე­ნი, რამ­დე­ნიც მო­გე­სურ­ვე­ბათ.

დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში პირ­ვე­ლი ერთი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში უნდა მი­ი­ღოთ სამი ფინ­ჯა­ნი სირ­ტუ­ი­ნით მდი­და­რი სას­მე­ლი - შე­იძ­ლე­ბა ეს იყოს მატ­ჩას, ან მოც­ვის ჩაი, ერთი ულუ­ფა საჭ­მე­ლი, რო­მე­ლიც მდი­და­რი იქ­ნე­ბა სირ­ტუ­ი­ნით.

თუ დი­ე­ტას უფრო ხან­გრძლი­ვად და­ი­ცავთ, არ არ­სე­ბობს კონ­კრე­ტუ­ლი გეგ­მა - შე­გიძ­ლი­ათ მი­ირ­თვათ სა­სურ­ვე­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის სირ­ტუ­ი­ნით მდი­და­რი საკ­ვე­ბი ნე­ბის­მი­ერ დროს. ასე­ვე, არ გეკ­რძა­ლე­ბათ სხვა საკ­ვე­ბის მცი­რე დო­ზით მი­ღე­ბაც.

დი­ე­ტო­ლო­გე­ბის თქმით, ასე­თი დი­ე­ტა ძა­ლი­ან სა­სარ­გებ­ლოა, რად­გა­ნაც მისი წყა­ლო­ბით თავს იგ­რძნობთ უფრო ჯან­მრთე­ლად და ენერ­გი­უ­ლად.

რაც შე­ე­ხე­ბა ადელს, გარ­და იმი­სა, რომ დღემ­დე სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტას იცავს, ამავდრო­უ­ლად, რე­გუ­ლა­რუ­ლად ვარ­ჯი­შობს პი­ლა­ტესს.