LIFE

ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ განქორწინების შესახებ

ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ განქორწინების შესახებ

ბევრი წყვილი ქორწინდება ერთად ბედნიერი და ჰარმონიული ცხოვრების იმედით, მაგრამ სამწუხაროდ, ყველა ქორწინება არ არის ხანგრძლივი და ურყევი. ხშირად წყვილს შორის დაძაბულობა იმდენად მწვავეა, რომ საბოლოო ჯამში, განქორწინება გარდაუვალია.

რა უნდა ვიცოდეთ განქორწინებამდე, რომ არცერთი მხარე არ დარჩეს უკმაყოფილო და გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიონ.

შვილები.

განქორწინება მნიშვნელოვნად მოქმედებს ბავშვების ცხოვრებაზე. თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ მშობლის როლი განქორწინების შემდეგ, მათი კეთილდღეობა (მათ შორის ბავშვის მხარდაჭერა), მათი საცხოვრებელი და რამდენიმე სხვა ფაქტორი, რომელიც გავლენას მოახდენს მათ ზრდასა და სრულფასოვან განვითარებაზე.

თქვენი კეთილდღეობა.

განქორწინების შემდეგ ცხოვრება იგივე არ იქნება, როგორიც იყო. მნიშვნელოვანია იცოდეთ, როგორ დაიცვათ თავი და თქვენი შვილები ამ შემთხვევაში. თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი ბიუჯეტი, შემოსავალი და ხარჯები.

ოჯახი და მეგობრები.

არავინ არის მარტო, ყველას ჰყავს ვინმე, ვინც მასზე მეტ-ნაკლებად ზრუნავს - იქნება ეს ოჯახის წევრები თუ მეგობრები.

განქორწინება არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ ადამიანებთან ურთიერთობაზე. ამიტომ, თქვენ უნდა მოემზადოთ რთული სიტუაციებისთვის, შეიძლება ყველამ არ გამოგიცხადოთ მხარდაჭერა, მაგრამ ოჯახის წევრები და ნამდვილი მეგობრები აუცილებლად თქვენთან იქნებიან.

სწორი ნაბიჯია განქორწინება?

გაბრაზების დროს წყვილებს შეუძლიათ დაუფიქრებლად მიიღონ ხისტი გადაწყვეტილებები, მაგრამ უნდა დაფიქრდნენ, არის თუ არა განქორწინება სწორი არჩევანი? სანამ ამ რთულ ნაბიჯს გადადგამთ, კარგად დაფიქრდით, თუ ბევრ სირთულეს გადააწყდებით, გირჩევთ ადვოკატის დაქირავებას.

მნიშვნელოვანია თუ არა, ვინ მოითხოვს განქორწინებას?

თუ თქვენსა და პარტნიორს შორის არის შეთანხმება, რომ ის შეწყვეტს, მაშინ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ მოითხოვს განქორწინებას. თუმცა, იმ სიტუაციაში, როდესაც თქვენ ან თქვენი პარტნიორი არ პასუხობთ შუამდგომლობას (დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვინ დაიწყო იგი), სასამართლოს შეუძლია განქორწინება სტანდარტების მიხედვით. ეს გულისხმობს, რომ ნაგულისხმევი განქორწინება განიხილება პირველადი შუამდგომლობისა და პირის განცხადების საფუძველზე.

როგორ შეგიძლიათ განაცხადოთ განქორწინება?

მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ იცოდეს: ცოლის ორსულობის დროს და ბავშვის დაბადებიდან ერთი წლის განმავლობაში ქმარს უფლება არა აქვს ცოლის თანხმობის გარეშე აღძრას საქმე განქორწინებაზე.

განქორწინება ხდება სასამართლო წესით, კერძოდ, სარჩელის წარდგენის გზით.

სასამართლო იღებს ზომებს მეუღლეთა შესარიგებლად. მას უფლება აქვს გადადოს საქმის განხილვა და მეუღლეებს დაუნიშნოს ვადა შესარიგებლად, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს. თუმცა, მეუღლეებს შეუძლიათ წინასწარ დააფიქსირონ უარი ამ უფლების გამოყენებაზე.

განქორწინების დროს სასამართლო იღებს ზომებს მცირეწლოვანი შვილებისა და შრომისუუნარო მეუღლის ინტერესების დასაცავად.