LIFE

რა არის ემოციური ინტელექტი და რა ნიშნები მიუთითებს მის ნაკლებობაზე?

რა არის ემოციური ინტელექტი და რა ნიშნები მიუთითებს მის ნაკლებობაზე?

ემოციური ინტელექტი, ძირითადად არის თქვენი ემოციების ეფექტურად მართვის უნარი. ამ ტიპის ინტელექტი განსაზღვრავს ადამიანის უნარს გაიგოს  ემოციები, განწყობა და განავითაროს თვითრეგულირება.


ის საშუალებას გაძლევთ ვიყოთ თანამგრძნობნი და მივიღოთ სხვების ემოციები. ასევე, გვეხმარება პრობლემების გადაჭრასა და ურთიერთობები ჩამოყალიბებაზე.

წარმატებისთვის არ კმარა კარგი გონებრივი შესაძლებლობები, აუცილებელია, ასევე, კარგი ემოციური ინტელექტის ფლობაც.  წარმატების უზრუნველსაყოფად, გონებრივი ინტელექტი უნდა იყოს შერწყმული ემოციურ ინტელექტთან.

მაშ, როგორ ამოვიცნოთ დაბალი ემოციური კოეფიციენტის მქონე ადამიანი? ან ფიქრობთ, რომ გჭირდებათ თქვენი ემოციური ინტელექტის გაუმჯობესება?

დაბალი ემოციური ინტელექტის ნიშნები

ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ ემოციური ინტელექტი, არიან ინდივიდები, რომლებიც ებრძვიან თავიანთ ემოციებს, არ აქვთ თანაგრძნობის უნარი და არ შეუძლიათ სხვების გრძნობების გაგება.

ემოციური ინტელექტის ხუთი ძირითადი ელემენტია თვითშეგნება, თვითრეგულირება, მოტივაცია, თანაგრძნობა და სოციალური უნარები. შესაბამისად, თუ კარგად გაქვთ განვითარებული ჩამოთვლილი ძირითადი ელემენტები, მაშინ მაღალია ემოციური ინტელექტის კოეფიციენტიც. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დროა მათ განვითარებაზე იზრუნოთ.
  1. დაბალი თვითშეგნება:

ასეთი ადამიანი ყოველთვის იბრძვის იმის დასამტკიცებლად, რომ მართალია. ისინი ყოველთვის ჩხუბობენ სხვებთან. მათ არ სურთ სხვა ადამიანების მოსაზრებების მოსმენა.

ეს იმიტომ ხდება, რომ მათ უჭირთ ემოციების გამოხატვა ან სხვების გრძნობებთან ურთიერთობა. ისინი მიდრეკილნი არიან მხოლოდ საკუთარ თავზე  ფოკუსირებისკენ და უჭირთ ემოციური განვითარება.
  1. თანაგრძნობის ნაკლებობა: ასეთ ადამიანებს აკლიათ ემპათია (თანაგანცდა)

დაბალი ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანებს არ შეუძლიათ განასხვაონ შესაბამისი და შეუსაბამო ქცევა. ისინი ხშირად არასწორ დროს ამბობენ არასწორ რამეს. მათ შეიძლება თქვან შეუსაბამო შენიშვნა ან ხუმრობა, როდესაც მეგობარი გლოვობს საყვარელი ადამიანის დაკარგვის გამო. ისინი, სავარაუდოდ, ვერ ახერხებენ იმ ემოციური ატმოსფეროს ინტერპრეტაციას, რომელშიც იმყოფებიან.
  1. ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა: სხვების დადანაშაულება.

ვინაიდან მათ უჭირთ სხვისი მდგომარეობის გაგება და ყოველთვის სურთ იყვნენ მართალი, დაბალი ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანები ხშირად ქმნიან პრობლემებს და დამატებით,  მათ არ სურთ პასუხისმგებელნი იყვნენ თავიანთი ქმედებებით გამოწვეულ პრობლემებზე.
  1. გამოწვევების  დაძლევის ცუდი უნარები: დაბალი მოტივაცია

ცუდი ემოციური ცნობიერების მქონე ადამიანებს უჭირთ ემოციური სიტუაციების გამკლავება. შესაბამისად, ისინი ნებისმიერ ფასად მოერიდებიან ემოციურ სიტუაციებში ყოფნას. ამის გამო ისინი უფრო ხშირად მალავენ რას გრძნობენ და რამდენადაც შეუძლიათ ამ ტვირთს თან ატარებენ.
  1. დაბალი თვითრეგულირება: არაპროგნოზირებადი ემოციური აფეთქებები.

დაბალი ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანებს უჭირთ ემოციების კონტროლი, გაგება და გამოხატვა. ისინი უარყოფითად მოქმედებენ როგორც სათავისოდ, ასევე ირგვლივმყოფებზე. მათ აქვთ მუდმივი და უკონტროლო ემოციური გამოხტომები.
  1. ცუდი სოციალური უნარები: ურთიერთობების პრობლემები.

დაბალი ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანებს ძალიან ცოტა მეგობარი ჰყავთ. ზოგჯერ მათ მეგობრებიც კი არ ჰყავთ. ეს იმიტომ ხდება, რომ მათ არ შეუძლიათ სხვებთან ემოციური კავშირების გაზიარება , ასევე მათი ემოციის გაგება გათავისება.

ნებისმიერ ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია ემოციური გაგება და მხარდაჭერა. ეს არსებითი მახასიათებლები ძნელი გასაგებია დაბალი ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანისთვის.
  1. ეგოცენტრულობა: ნარცისული ტენდენციები

დაბალი ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანებს სურთ იყვნენ ვარსკვლავები. თქვენ ადვილად შეამჩნევთ მათ, რადგან ისინი საუბრობენ ყველაზე მეტს. ისინი საუბარს ყოველთვის საკუთარი თავისკენ მიმართავდნენ.